Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie

Aktualności

  • Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Work Service. Z zasiadania w zarządzie zrezygnował ... więcej >
  • W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. z sukcesem zakończyła się jedna z najbardziej skomplikowanych transakcji ... więcej >
> Strona główna > Relacje inwestorskie > Dane finansowe

Dane finansowe

Wybrane skonsolidowane dane finansowe

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01. - 31.12.2016

01.01. - 31.12.2015

01.01. -  31.12.2014

01.01. - 31.12.2013

01.01. -  31.12.2012

Grupa Kapitałowa Work Service

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

w tys.PLN

Przychody ze sprzedaży

2 479 746

2 136 717

1 739 756

918 391

727 447

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

79 195

104 216

98 675

52 802

43 303

Zysk ze sprzedaży

64 261

77 544

91 446

49 210

38 931

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

63 049

91 524

89 143

47 988

39 067

Zysk (strata) brutto

30 900

65 623

62 559

32 894

24 841

Zysk (strata) netto

15 501

41 426

52 423

29 485

23 031

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

83 786

26 731

60 813

-11 998

6 803

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-28 151

-176 720

-127 023

-44 931

-53 115

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-8 925

135 405

100 406

86 378

49 793

Przepływy pieniężne netto, razem

46 711

-14 584

34 196

29 449

3 481

Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach

65 094 823

65 061 785

60 635 616

57 416 489

46 929 590

Zysk na jedną akcję

0,04

0,42

0,60

0,46

0,43

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach

65 836 829

65 767 885

61 341 716

58 110 292

46 929 590

Rozwodniony zysk na jedną akcję

0,04

0,42

0,59

0,46

0,43

 

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Aktywa

1 300 887

1 120 510

874 810

470 373

355 383

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

943 590

791 352

532 031

234 893

232 926

Zobowiązania długoterminowe

342 551

291 504

96 773

77 311

43 834

Zobowiązania krótkoterminowe

601 039

499 849

435 257

157 582

189 091

Kapitał (fundusz) własny

357 297

329 158

342 779

235 480

122 458

Kapitał (fundusz) podstawowy

6 509

6 509

6 504

5 995

4 795

Kapitał (fundusz) zapasowy

330 652

312 423

299 511

201 400

89 378

 

WYSZCZEGÓLNIENIE

01.01. - 31.12.2016

01.01. - 31.12.2015

01.01. - 31.12.2014

01.01. - 31.12.2013

01.01. -  31.12.2012

Grupa Kapitałowa Work Service

w tys.EUR

w tys.EUR

w tys.EUR

w tys.EUR

w tys.EUR

Przychody ze sprzedaży

566 712

510 594

415 291

218 095

174 297

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)

18 099

24 904

23 554

12 539

10 375

Zysk ze sprzedaży

14 686

18 530

21 829

11 686

9 328

Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)

14 409

21 871

21 279

11 396

9 361

Zysk (strata) brutto

7 062

15 681

14 933

7 811

5 952

Zysk (strata) netto

3 543

9 899

12 514

7 002

5 518

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

19 148

6 388

14 516

-2 849

1 630

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

-6 434

-42 229

-30 321

-10 670

-12 726

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

-2 040

32 357

23 968

20 513

11 930

Przepływy pieniężne netto, razem

10 675

-3 485

8 163

6 993

834

Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach

65 094 823

65 061 785

60 635 616

57 416 489

46 929 590

Zysk na jedną akcję

0,01

0,10

0,14

0,11

0,10

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach

65 836 829

65 767 885

61 341 716

58 110 292

46 929 590

Rozwodniony zysk na jedną akcję

0,01

0,10

0,14

0,11

0,10

 

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012

Aktywa

294 052

262 938

205 244

113 419

86 929

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

213 289

185 698

124 822

56 639

56 975

Zobowiązania długoterminowe

77 430

68 404

22 704

18 642

10 722

Zobowiązania krótkoterminowe

135 859

117 294

102 118

37 997

46 253

Kapitał (fundusz) własny

80 763

77 240

80 421

56 780

29 954

Kapitał (fundusz) podstawowy

1 471

1 528

1 526

1 446

1 173

Kapitał (fundusz) zapasowy

74 741

73 313

70 270

48 563

21 862

do góry

Work Service contact

tel. +48 512 817 166
media.workservice@clearcom.pl

Centrum prasowe

  • Work Service, największa spółka sektora usług personalnych w Polsce, opublikowała raport roczny za 2018 rok. Był to ... więcej >
  • Maciej Witucki złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki Work Service. Z zasiadania w zarządzie zrezygnował ... więcej >
  •  W poniedziałek, 10 grudnia 2018 r. z sukcesem zakończyła się jedna z najbardziej skomplikowanych transakcji ... więcej >
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×